Vochtige muren in huis door opstijgend vocht?

Indien men problemen heeft in huis beneden aan de muren met sporen van zouten of loskomen van de afwerking wijst dit al zeker naar een probleem door vocht.

Maar laat je hierdoor niet misleiden daar echt opstijgend vocht niet veel voor komt.

Alleen oudere woningen kunnen hier last van hebben daar deze geen of amper een vochtwering hebben. 

Men spreekt wel van opstijgend vocht over het algemeen daar het vocht optrekt in de muren.

Alleen zijn er, in de meeste gevallen, andere oorzaken die deze muren voeden

Bij nieuwbouw of woningen welke nog niet zo oud zijn ligt de oorzaak van opstijgend vocht meestal bij bouwfouten.

 

Daardoor is het van groot belang hier een onderzoek uit te voeren voor er een oplossing wordt aangeboden.

Deze foto hier zou men zeggen opstijgend vocht is hier de schuld van.

Maar dit probleem had totaal niets te maken met opstijgend vocht daar het water via de blauwe steen achter de afwerking van de buitengevel (sierpleister)  kon komen en zo de muur vochtig werd.

Wat zijn de oorzaken van opstijgend vocht?

vochtige muur

Let wel!

Dit geldt voor oudere woningen of woningen wat nog niet zo oud zijn.

Altijd dient nagegaan te worden hoe dit vocht ontstaat.

Alle muren kunnen vochtig worden aan de buitenkant zowel oudere als nieuwe woningen.

Dit ontstaat door hemelwater.

Het is alleen een kwestie hoe is de woning gebouwd om dit vocht buiten je woning te houden.

Maar wees gerust, het is hier dat onze werken beginnen, zoeken naar het ontstaan van het vochtprobleem.

Opstijgend vocht bij oudere woningen

Daar deze woningen gebouwd zijn met volle muren en vanuit de ondergrond zonder enige bescherming tegen opstijgend vocht kan dit vocht gewoon emigreren in de muren en voor de nodige overlast zorgen.

Vanaf de jaren 50/60 zijn ze wel vochtwering beginnen te plaatsen, maar deze bestond uit teerpapier

Hiervan is geweten dat deze na al die jaren vergaat of verweerd en kunnen muren nog vocht optrekken.

Bij deze woningen kan zelfs vocht via de binnenmuren emigreren daar deze ook in de grond zijn verwerkt.

 

 

Opstijgend vocht bij woningen wat dateren van de jaren 80 tot nu

Opstijgend vocht bij deze woningen komt meestal door bouw fouten.

Een fout is al zo te achterhalen, indien men zichtschade ziet op de muren is de bestaande vochtwering (plastieklaag) verkeerd geplaatst. Anders zou er nooit vocht kunnen emigreren in deze muren en zou alleen de vloer vocht vertonen.

  • Grondwerken te hoog aan de buitenkant van de woning.
  • pleisterwerk te laag over de vochtwering
  • vochtkering niet geplaatst of vergeten
  • muren welk in de grond zijn verwerkt (zitkuil) zijn aan de buitenkant niet waterdicht
  • lekken in de afvoeren of leidingen, hier zal de vloer zeker vocht vertonen

maar let wel, deze problemen zijn nooit van vocht uit de ondergrond(opstijgend vocht).

Deze problemen ontstaan door water dat vrij de muren kan binnen dringen en dan binnen kan geraken.

Of water dat al binnen is door een lek.

Zouten in de muren

Dit probleem kan voorkomen bij oude woningen zowel als nieuwe woningen.

Als er vocht in de muren dringt is dit op zich niet kwaadaardig.

Dit wil zeggen dat wanneer de oorzaak opgelost is zullen de muren uitdrogen.

Maar indien er zouten zichtbaar zijn zullen deze voor de meeste ellende zorgen.

Zouten zitten in de ondergrond en worden meegevoerd door het water of zitten al in de muren en zullen actief worden nadat deze uitdrogen aan de oppervlakte van de muren

(dit noemt men kristalliseren, ze nemen in omvang toe).

Het zijn de zouten die over het algemeen zorgen dat alles stuk gaat (afwerking)  vloeren, pleisterwerk, baksteen, alles wat uit een grondstof bestaat zal niet gespaard worden.

Maar dit is nog niet alles, het zijn de hygroscopische zouten die het meest hardnekkig zijn in de woningen.

Ook na een behandeling tegen opstijgend vocht (injecteren) zullen de hygroscopische zouten die in de muren aanwezig zijn niet verdwijnen.

Integendeel, de hygroscopische zouten worden actief door vocht wat ze aantrekken uit de omgeving (leefvocht) en  de muren zullen nat blijven.

Hier meten wij aan de hand van zoutmeting om welke zouten het gaat.

Aan de hand van deze meting kunnen wij zeggen wat de verdere stappen zijn.

Plaatsen van een membraan of voorzetwanden.

 

Indien u nog vragen heeft of geen raad weet contacteer ons gerust 

Of bel ons