Water in kelder-kelderdichting

Laat water in de kelder geen last zijn voor de woning 

Door het plaatsen van een kelderdichting beschermd men deze ondergrondse ruimtes

Water of vocht in je kelder?

Water in de kelder onze kelderdichting

Veel woningen in Limburg hebben een kelder, maar veel van deze kelders kunnen niet gebruikt worden door water of vocht dat binnen komt met geurhinder en schimmel als gevolg.

Doordat de kelders niet goed zijn gedicht aan de buitenkant van de woning kan er via deze weg water in de kelder komen, hierdoor gaan er mooi ruimtes verloren. 

Laat u daardoor leiden door onze voorstellen van kelderdichting zowel voor nieuwbouw als renovatie.

De duurzaamheid van een afdichting is afhankelijk van verschillende factoren. Eén van de belangrijkste factoren is de keuze van het meest geschikte afdichtingssysteem. Deze is afhankelijk van het soort  waterbelasting. 

De juiste materialen gebruiken voor de kelderdichting maakt een duurzame afdichting mogelijk. Een kelder waterdicht maken is een werk wat niet onderschat mag worden. Daardoor laat men dit beter over aan de vakman.

Hoe lossen wij dit op?

Een kelderdichting aan de binnen- of buitenkant?

Een kelderdichting aanbrengen aan de buitenkant is de beste manier van dichting. De keldermuren worden volledig beschermd en er zal geen water meer in de kelder muren kunnen binnen dringen. Dit in vergelijking met kelderdichting aan de binnenkant waarbij de muren nog water kunnen opnemen. 

Nadeel van een buitendichting is dat dit in veel gevallen niet toepasbaar is door de afwerking van de woning. 
Daarnaast is de prijs hiervan meer dan de binnen dichting aangezien er ook graafkosten bij komen en dit is vaak duurder dan de dichting zelf. 
Een ander nadeel is dat deze muren niet meer bereikbaar zijn indien er een barst ontstaat door werking van de woning zelf.

Wij helpen je graag verder bij het nemen van de juiste keuze van kelderdichting zodat je weer kan genieten van een droge kelder.

Kelderdichting

Kelderdichting binnenkant woning

Een waterdichte cementering 

Deze kelderdichting bestaat uit een opbouw van 4 stappen. In sommige gevallen dient er ook geïnjecteerd te worden. 

Eerst en vooral worden de muren ontdaan van oude dichtingen, verf of ander vervuilingen wat de hechting kunnen belemmeren. De kimnaden (daar waar keldermuur op de vloer staat) worden uitgekapt en muren worden onderbroken zodat de kelderdichting achter de muren door kan gaan.

  1. Grondering van de ondergrond;
  2. plaatsen van een hechtbrug; 
  3. eerste laag van de dichting en dichten van kimnaden;
  4. aanbrengen van de dichting.

Eventuele afwerkingslaag kan pas na droging van de dichting aangebracht worden (deze is niet noodzakelijk).

De totale laagopstelling van deze dichting bedraagt +/ 2cm.

Niet alle kelders dienen volledig gedicht te worden. De meeste waterlekken doen zich voor aan de kimnaden of de eerste 50 cm van de muur. Dan kan het al voldoende zijn dat de helft van deze muur gedicht word.

buiten dichting

Kelderdichting buitenkant van de woning

Een kelder dichten aan de buitenkant is in feiten de beste manier van dichten maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

Hier is de opbouw van dichting en materiaal keuze iets anders dan de binnen dichting. 
Er word hier gebruik gemaakt van twee componenten die vervat zitten in een minerale afdichtingsmortel. Deze is zeer flexibel en scheur overbruggend. In vele gevallen worden nog bijkomende bewapeningsnetten hierin verwerkt. 

Kelder drainagematten

Indien de waterdruk te hoog blijkt te zijn word er een drainagemat geplaatst en afgewerkt met een betonvloer.

Het water dat dan achter deze drainage binnen komt word dan naar een pomp put geleid en word zo naar buiten afgevoerd.

Let wel de afvoeren van dit water dient in een verzamel put voor her gebruik of een zink put.

Daar er geen pomp water (grondwater) naar het riool mag worden afgevoerd.


Kelder drainagematten
dichten kelderdoorvoeren

Dichten van kelderdoorvoeren

Bij hevige regenbuien of hoge waterstand kan veel water binnendringen via de kelderdoorvoeren en verluchtingen als deze niet op de juiste manier worden gedicht. 

Veel al worden zwellende producten gebruik wat niet voor deze toepassing dienen en zal er bij hevige waterdruk nog altijd water in de kelder binnendringen. 

Wij maken gebruik van specifieke producten die een zwelvermogen bezitten en water- en gasdichte afsluiting garanderen.